top of page

TÜRK MİLLETİ ADINA

                 T.C.
   İSTANBUL XXXXXXXX
XXXXXXX
 MAHKEMESİ

ARA KARAR
ESAS NO             : XXXXXXXXXXXXX

HAKİM                : XXXXXXXXXXXXX
KATİP                  : XXXXXXXXXXXXXXXX

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN 
DAVACI               :XXXXXXXXXX- XXXXXXXXXXXT.C. Kimlik numaralı.
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Maltepe/ İSTANBUL
VEKİLİ                : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -  
    [35773-73770-62988] UETS
VEKİLİ                : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TALEP                 : İhtiyati Tedbir
TALEP TARİHİ  : 07/06/2021
KARAR TARİHİ: 08/06/2021
Davacı XXXXXXXXXXXX vekili Av. Türker Fatih ÇİÇEK tarafından davalı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Kurum İşleminin İptaline ilişkin davada, davacı vekili tarafından verilen 07/06/2021 tarihli dava dilekçesi ile ihtiyati tedbir talebinde bulunulmuş olması nedeni ile bu talep yönünden ele alınan dosyanın incelenmesi sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile davacının "bronş ve akciğer malign neoplazmı" tanısıyla hastanede tedavi gördüğü, ilaç bedellerinin ödenmesi konusunda ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu, tedbir talebinin dosyadaki tıbbi kayıtlar, ilacın kullanılmaması halinde sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak olması dikkate alınarak XXXXXXXXX tarih ve XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sayılı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nun cevabi yazısında ilacın uygunluğu tasdik edilmiş olmakla kullanılacak miktar bakımından davalı Kurumun 04/06/2021 tarih ve XXXXXXXXXXXXE.2159278 sayılı yazısı ile ilacın bedelinin Kurum tarafından ödenmemesi ile ilgili Kurum işleminin TEDBİREN DURDURULMASINA ve TEDAVİ SONUNA KADAR KULLANILAN İLAÇ BEDELLERİNİN TAMAMININ HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAKSIZIN KURUM TARAFINDAN KARŞILANMASINA ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarı açıklandığı üzere:
1-Davacının ihtiyati tedbir talebinin KABULÜNE,
2-Kurumun 04/06/2021 tarih ve XXXXXXXXXXXXXXXXXXX sayılı yazısı ile davacının tedavisinde kullanılan KEYTRUDA (Pembrozilumab) adlı ilacın bedelinin Kurum tarafından karşılanmaması/ödenmemesi ile ilgili Kurum işleminin TEDBİREN DURDURULMASINA,
3-TEDAVİ SONUNA KADAR İLAÇ BEDELLERİNİN TAMAMININ DAVALI KURUM TARAFINDAN HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAKSIZIN KARŞILANMASINA,
4-Bu kararın taraflara tebliğine,
5-Tedbir kararının Kuruma bildirilmesine ve sonucundan bilgi verilmesinin istenilmesine,
İlişkin olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK madde 394 düzenlemesine bağlı olarak tebliğden itibaren 1 hafta içinde itiraz yolu açık olmak üzere  karar verildi.08/06/2021
   Katip 14385                                                                                             Hakim 17960
    -e-imzalıdır-                                                                                                                  -e-imzalıdır-
 
bottom of page