top of page
Ara

KİRA GELİRİ VERGİSİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Güncelleme tarihi: 28 Mar 2021


GENEL BİLGİLER

Mart ayının gelmesiyle birlikte kira geliri için beyanname verme zamanı da yaklaştı. 2020 yılındaki kira gelirleri 6600 lirayı geçen kişilerin kira gelirleri için vergi dairesine 1 mart-31 mart 2021 tarihleri arasında  beyanname vermeleri gerekmektedir. 2020 yılında elde edilen konut kira gelirlerinin 6600 lirası gelir vergisinden istisna tutulduğu için bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekli değildir.Ancak mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusu olup işyeri kira gelirleri için uygulanmaz.


Kira geliri için beyannamesi verilmesi vergi ödenmesinden bağımsız olan bir zorunluluktur.  Kira beyannamesi zorunluluğu için kira gelirinden dolayı vergi çıkması gerekli değildir. Yazının devamında bahsedeceğimiz bir takım indirimlerden dolayı vergi ödemeniz gerekmeyebilir. Vergi ödenmesi gerekli olmasa dahi 6600 lirayı geçen kira gelirinin varlığı halinde beyanname düzenlemek ve düzenlenen beyannamenin damga vergisini ödemek zorunluluktur.


Kira geliri için beyanname düzenlenmesinde asıl olan tahsilattır. Sadece tahsil edilen kira gelirlerine dair beyanname düzenlenmelidir. Kiraya verilmiş bir mülkünüz olmasına rağmen (ödemelerini aksatan kiracınız nedeniyle) 2020 yılında hiç kira tahsilatı yapamadıysanız, beyanname düzenleme zorunluluğunuz yoktur. Kira tahsilatınız 6600 liradan fazlaysa fakat tüm kiraları tahsil edemediyseniz, vereceğiniz beyannamede sadece tahsil ettiğiniz tutarı gelir olarak göstermeniz gerekmektedir.


Kira gelir vergisi, elde edilen kira gelirinden (hasılat), GİDERLERİN ve İSTİSNA TUTARI olan 6600 TL düşüldükten sonra, kalan gelir üzerinden gelir vergisi dilimlerine göre hesaplanır. Bu nedenle indirime konu edilebilecek giderlerin ve gider yöntemlerinin bilinmesi fazladan vergi ödemeyi engelleyecektir.


Kira beyannamesi verirken seçilebilecek iki gider yöntemi vardır; götürü gider yöntemi ve gerçek gider yöntemi;


Götürü gider yöntemi:

Gayrimenkulün kira bedeli hasılatından indirilebilecek herhangi bir gider olmasa dahi, bu yöntem seçilerek hasılatın % 15 i tutarında bir indirim hasılattan yapılmaktadır. Götürü gider yönteminde, beyan ettiğiniz kira gelirinizden, bu gelirin %15’ini gider olarak düşebilirsiniz. Bu yöntemle düştüğünüz giderler için herhangi bir belge göstermenize gerek bulunmamaktadır.


Ayrıca Gelir Vergisi Kanununa göre götürü gider yöntemini tercih edenler iki yıl geçmedikçe bu yöntemi değiştiremeyeceklerinden, ilk kez ya da gerçek gider yöntemi sonrası götürü gider yöntemini tercih edenler, izleyen yıla ilişkin olarak verecekleri beyannamelerinde de götürü gider yöntemini seçmek zorundadırlar.


Götürü gider yöntemi aşağıda gösterilen gerçek gider yöntemiyle, belgelenebilecek indirim tutarının % 15 i ten az olduğu durumlarda seçilmesi gereken yöntemdir.


Gerçek gider yöntemi:

Aşağıda sayılan türden giderlerin belgelendirmek kaydıyla hasılattan indirim yapılması esasına dayanır.

İndirim konusu yapılabilecek giderler;


1. Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin Borç faizleri:  Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri, ödenmiş olması şartıyla indirim konusu yapılabilmektedir.

ÖRN: Konut kredisi kullanmak suretiyle iktisap edilen gayrimenkulden elde edilen kira gelirinden söz konusu takvim yılına ilişkin ödenen kredi faizi tutarları indirim konusu yapılabilir. Ödenen faiz tutarını bankanın verdiği ödeme planından bakarak hesaplayabilirsiniz.*


2. Konut olarak kiraya verilen bir adet Gayrimenkulün iktisap bedelinin %5 i: Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılında itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin %5’inin kira hasılatından indirim konusu yapılması mümkündür. İktisap bedeli gayrimenkulün alım satımı sırasında tapuda gösterilen değerdir.

ÖRN:  300.000 TL’ye 2018 takvim yılında iktisap edilen konutun %5’i olan 15.000 TL, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl süreyle gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.


3. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin oturdukları konutların kira bedeli: Sahibi bulundukları konutu kiraya veren diğer taraftan kendisi de kirada oturanlar ödedikleri kirayı gider olarak gösterebilirler. Fakat bu indirimin yapılabilmesi için sahip olunan gayrimenkulün konut olarak kiraya verilmesi gerekmektedir. Gayrimenkulün işyeri olarak kiraya verilmesi halinde, kira ile oturulan konutun kira bedelinin hasılattan indirim konusu yapılması mümkün değildir.


4. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar 5. Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin Sigorta giderleri 6. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim ve harçlar 7. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri 8. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan idare giderleri


9.Hayat/Şahıs Sigorta Primleri:Yıllık gelir vergisi beyannamesinde, hayat/şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin %15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.(Bireysel emeklilik dahil değil)


10.Eğitim ve Sağlık Harcamaları: Türkiye'de yapılan mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir..


KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR ?

Kira beyannamesi vermek için vergi dairesine gitmenize gerek yoktur. Aşağıdaki basamakları izleyerek vergi dairesinin internet sitesi üzerinden verebilirsiniz.


  1. BURAYA  tıklayarak vergi dairesinin internet sitesine gidiniz.

  2. e-DEVLET Yöntemi ile Giriş  seceneğini tıklayınız. (T.C kimlik yöntemiyle giriş te çok sık hata veriyor.)

  3. Beyanname İşlemleri bölümünden ''Hazır Beyan'' ı tıklayınız.

  4. Açılan pencerede ekranın solundaki hazır beyan menüsünden ”beyanname doldur” seceneğini seçiniz.

  5. Açılan sayfada en üstteki  ”2020 beyanname doldur” seçeneğini tıklayınız.

  6. Açılan hazır beyannamede ilk 3 bölümü doğru bilgilerle doldurunuz .4. GİDER TÜRÜ VE TUTARINA İLİŞKİN BİLGİLER  bölümünden gider yönteminizi seçin. Gerçek gider yöntemini seçerseniz açılacak bölümlere uygun belgelenmesi mümkün olan giderlerinizi yazınız.5. VERGİ HESAPLAMA bölümünü kontrol edin. Sistem istisna tutarını eklememişse ”İSTİSNA EKLE” butonuna tıklayarak ekleyiniz.Formun en altındaki  ”BEYANNAMEYİ ONAYLAMAYA GEÇ”  butonuna tıklayarak beyannameyi gönderiniz.


Yazılarımızdan ve etkinliklerden haberdar olmak için Blog'a kaydolabilirsiniz


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page