top of page

Sigorta Hukuku

Tıbbı uygulama hatasına ilişkin davalar

DEVAMINI OKU

Sağlık Personelinin Haklarına İlişkin Davalar

DEVAMINI OKU

Sağlık Personelinin İş Davaları

DEVAMINI OKU

Sağlık Hukukuna Dair Eğitimler

DEVAMINI OKU

Tıbbı uygulama hatasına ilişkin davalar

DEVAMINI OKU

Sağlık Personelinin Haklarına İlişkin Davalar

DEVAMINI OKU

Sağlık Personelinin İş Davaları

DEVAMINI OKU

Sağlık Hukukuna Dair Eğitimler

DEVAMINI OKU

SİGORTA HUKUKU

 

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ya da para ödemeyi yani ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeler ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir özel hukuk dalıdır Büromuz, edindiği deneyim ve bilgiler çerçevesinde, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü/yaralamalı trafik kazası sonucu maddi-manevi tazminat davaları, hayat ve maluliyet sigortası davaları, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Sıklıkla Hizmet Verdiğimiz Sigorta Hukuku Konuları 

-TRAFİK SİGORTASINA BAĞLI TAZMİNAT TALEPLERİ

-HAYAT SİGORTASINA BAĞLI TAZMİNAT TALEPLERİ

-HEKİMLERİN ZORUNLU MESULİYET SİGORTALARIYLA OLAN DAVALARI

-FERDİ KAZA SİGORTASINA BAĞLI TAZMİNAT TALEPLERİ

sigorta hukuku
bottom of page