top of page

KEYTRUDA FİYAT, ENDİKASYON VE SGK ÖDEMESİ

KEYTRUDA nedir? (Pembrolizumab)

KEYTRUDA (Pembrolizumab),insanın kendi bağışıklık sisteminin, kanser hücrelerini hedef alma ve öldürme yeteneğini geliştirerek kanseri yoketmeyi hedefleyen bir immunoterapi ilacıdır. Pembrolizumab 15 farklı kanser türünde ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayına sahip olmasına rağmen Ülkemizde ise sadece 5 farklı endikasyonda ruhsatlandırılmıştır. (Kısa ürün bilgisi (ruhsat) özeti için buraya tıklayınız) Ülkemizde ruhsatlı olması nedeniyle ilaç serbest eczanelerden temin edilebilir. Kısa ürün bilgisi (ruhsat) dahilinde kullanıldığında doğrudan kullanılabilmesine rağmen ruhsatlı olduğu endikasyonlar haricinde kullanıldığında, kullanımı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TTİCK)' ndan endikasyon dışı kullanım izni alınmalıdır.

KEYTRUDA 'nın (Pembrolizumab) 'ın asağıda sıralanan 15 farklı kanser türünde etkinliği kanıtlanmış olup FDA onayına sahiptir. Ülkemizde ise yanında belirtilen 3 kanser tipinde ruhsatlı olup herhangi bir endikasyonda geri ödemesi yoktur. Keytruda SGK'ya açılacak dava ve davada alınacak ihtiyati tedbir kararı ile ödenebilmektedir.

 • Malign Melanom tedavisi- (Ülkemizde ruhsatlı endikasyon)

 • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi- (Ülkemizde ruhsatlı endikasyon)

 • Renal hücreli (böbrek) karsinom tedavisi

 • Ürotelyal Karsinom tedavisi (Ülkemizde ruhsatlı endikasyon)

 • Klasik Hodgkin Lenfoma tedavisi

 • Yassı hücreli baş-boyun kanseri tedavisi

 • Metastatik gastrik veya gastroözofageal bileşke adenokarsinomu tedavisi

 • (MSI-H) veya (dMMR) olan metastatik kolorektal kanser tedavisi

 • Servikal kanser

 • Primer mediastinal büyük B hücreli lenfoma 

 • Hepatoselüler karsinom

 • Endometriyal karsinom

 • Üçlü negatif meme kanseri

 • Merkel Hücreli Kanser

KEYTRUDA SGK KARŞILIYOR MU?

Amerika'da 15(on beş)  farklı kanser türünde, Türkiye'de 3 farklı kanser türünde 5 farklı kullanım şekliyle  ruhsatlı olmasına rağmen KEYTRUDA (Pembrolizumab) SGK tarafından karşılanmamaktadır.  Türkiye'de kullanıldığı hiçbir durumda KEYTRUDA SGK tarafından karşılanmamaktadır. Keytruda 'nın SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmaması  Keytruda'nın fiyatı nedeniyle hastaların mağduriyetine sebep olmaktadır.

 

KEYTRUDA FİYAT

Keytruda fiyat 2022   : Keytruda fiyatı 2022 Ekim ayı itibariyle 22,787 TL'dir

Keytruda fiyat 2023 : Keytruda (100mg/4ml) fiyatı 2023 Mart ayı itibariyle 31,923 TL'dir.

Hastaların genellikle 21 günde 200mg kullandığı düşünüldüğünde 21 günlük tedavi maliyeti 64000 TL'dir.

 

Keytruda Sgk geri ödemesi nasıl sağlanır?

Ketruda ticari isimli immunoterapi ilacının SGK tarafından geri ödemesinin yapılmaması ''İMMÜNOTERAPİ SGK'DAN NASIL TEMİN EDİLİR?'' başlıklı yazımda anlattığım üzere açıkça anayasaya aykırıdır.

 

Yazıda da anlatıldığı üzere SGK'nın SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kurallarını bahane ederek evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılan, makul yararı gösterilmiş ilacın( Keytruda) geri ödemesinden kaçınma şansı yoktur. Anayasaya aykırılık nedeniyle, SGK tarafından geri ödemesi yapılmayan Keytruda ilacının geri ödemesinin yapılması ancak dava yoluyla sağlanabilir. Keytruda SGK geri ödemesi, dava açılarak  erken dönemde alınan ihtiyati tedbir kararı ve dava sonunda açılan davanın kazanılması yoluyla sağlanabilir.

KEYRUDA  geri ödemesi için açılan davalar kazanılabilir mi?

Açılacak davalarda önemli olan husus Keytruda'nın evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının gösterilmesidir. İlacın tıp kurallarına uygun olarak kullanıldığını kanıtlayan çalışma ve yayınların dava dosyasına eklenmesi ve dava dilekçesinde gösterilmesi ile sağlanan yaklaşık ispatla ihtiyati tedbir kararı verilmektedir. (Alınacak İhtiyati tedbir kararıyla ilacın SGK tarafından dava sonuna kadar ödemesi sağlanmaktadır.)Dava sürecinde ilacın kullanımının evrensel tıp kurallarına uygun olduğunun bilirkişi raporuyla ispatlanmasıyla da davalar kazanılmaktadır. Dolayısıyla ilacın son çare olarak tıp bilimine uygun şekilde kullanıldığının bilimsel yayınlarla desteklenerek gösterildiği durumlarda alınacak bilirkişi raporlarının da aynı doğrultuda olmasıyla davalar kazanılmaktadır. (BÜROMUZDAN ÖRNEK KARARLAR İÇİN TIKLAYINIZ)

 

Av.Türker Fatih ÇİÇEK

Avukat/ İç Hastalıkları Uzman Hekimi

*Konuyla ilgili destek almak için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page