top of page

 

 

KEYTRUDA (Pembrolizumab) nedir?

KEYTRUDA (Pembrolizumab),insanın kendi bağışıklık sisteminin, kanser hücrelerini hedef alma ve öldürme yeteneğini geliştirerek kanseri yoketmeyi hedefleyen bir immunoterapi ilacıdır. Pembrolizumab 15 farklı kanser türünde ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayına sahiptir.Aralık 2014'te melanom tedavisi için almış olup günümüzde 9 farklı kanser türünde FDA onayına sahiptir.

KEYTRUDA (Pembrolizumab) 'ın asağıda sıralanan 15 farklı kanser türünde etkinliği kanıtlanmış olup FDA onayına sahiptir. Ülkemizde ise bu endikasyonlarda sadece ikisinde SGK geri ödemesine sahiptir.

 • Malign Melanom tedavisi-SGK geri ödeme kapsamında

 • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi- SGK geri ödeme kapsamında

 • Renal hücreli (böbrek) karsinom tedavisi

 • Ürotelyal Karsinom tedavisi

 • Klasik Hodgkin Lenfoma tedavisi

 • Yassı hücreli baş-boyun kanseri tedavisi

 • Metastatik gastrik veya gastroözofageal bileşke adenokarsinomu tedavisi

 • (MSI-H) veya (dMMR) olan metastatik kolorektal kanser tedavisi

 • Servikal kanser

 • Primer mediastinal büyük B hücreli lenfoma 

 • Hepatoselüler karsinom

 • Endometriyal karsinom

 • Üçlü negatif meme kanseri

 • Merkel Hücreli Kanser

KEYTRUDA (Pembrolizumab) SGK (devlet) karşılıyor mu?

Amerika'da 15(on beş)  farklı kanser türünde ruhsatlı olmasına rağmen SGK KEYTRUDA (Pembrolizumab) geri ödemesini sadece 2 farklı kanser türünde yapmaktadır. Diğer endikasyonlarda kullanımı halinde KEYTRUDA SGK tarafından geri ödenmemektedir. SGK'nın Keytruda geri ödemesini yaptığı kanserler ''Malign melanom, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri'' dir. Dünya tıbbı tarafından 15 farklı kanserde etkili olduğu gösterilen immunoterapi ilacının 2 (iki) endikasyonda sgk tarafından geri ödemesinin yapılması Keytruda fiyatı nedeniyle hastaların mağduriyetine sebep olmaktadır.

 

KEYTRUDA (Pembrolizumab) SGK geri ödemesi nasıl sağlanır?

Ketruda ticari isimli ilacın SGK tarafından geri ödemesinin yapılmaması ''ÖDENMEYEN KANSER İLAÇLARI SGK'DAN NASIL TEMİN EDİLİR?'' başlıklı yazımda anlatıldığı üzere açıkça anayasaya aykırıdır.

 

Yazıda da anlatıldığı üzere SGK'nın SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kurallarını bahane ederek evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılan makul yararı gösterilmiş ilacın( Keytruda) geri ödemesinden kaçınma şansı yoktur. Anayasaya aykırılık nedeniyle SGK tarafından geri ödemesi yapılmayan Keytruda gibi immunoterapi ilaçlarının bedelinin ödenmesi açılacak davada alınacak ihtiyati tedbir kararı ve dava sonunda açılan davanın kazanılması yoluyla sağlanabilir.(Konuya ilişkin detaylar için ''ÖDENMEYEN KANSER İLAÇLARI SGK'DAN NASIL TEMİN EDİLİR?'' başlıklı yazıyı da okuyunuz.)

 

KEYRUDA geri ödemesi için açılan davalar kazanılabilir mi?

Açılacak davalarda önemli olan husus Keytruda'nın evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının gösterilmesidir. İlacın tıp kurallarına uygun olarak kullanıldığını kanıtlayan çalışma ve yayınların dava dosyasına eklenmesi ve dava dilekçesinde gösterilmesi ile sağlanan yaklaşık ispatla ihtiyati tedbir kararı verilmektedir. (Alınacak İhtiyati tedbir kararıyla ilacın SGK tarafından dava sonuna kadar ödemesi sağlanmaktadır.)Dava sürecinde ilacın kullanımının evrensel tıp kurallarına uygun olduğunun bilirkişi raporuyla ispatlanmasıyla da davalar kazanılmaktadır. Dolayısıyla ilacın son çare olarak tıp bilimine uygun şekilde kullanıldığının bilimsel yayınlarla desteklenerek gösterildiği durumlarda alınacak bilirkişi raporunun da aynı doğrultuda olmasıyla davalar kazanılmaktadır. (BÜROMUZDAN ÖRNEK KARARLAR İÇİN TIKLAYINIZ)

 

Av.Türker Fatih ÇİÇEK

Avukat/ İç Hastalıkları Uzman Hekimi

*Konuyla ilgili destek almak için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page