top of page
Ara

IMFINZI FİYAT , ENDİKASYON ve SGK ÖDEMESİ

Güncelleme tarihi: 25 Mar


durvalumab
İmfinzi 500mg
Imfinzi (Durvalumab) nedir?

Durvalumab (Imfinzi), lokal olarak ilerlemiş veya metastatik mesane kanserinin (ürotelyal karsinom) yanı sıra Evre III (lokal olarak ileri) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (NSCLC) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Bu tip akciğer kanserinin tedavisi için onaylanan tek immünoterapidir ve bu hastalarda ölüm riskini önemli ölçüde azaltan ilk immünoterapidirÜlkemizde ruhsatlı olması nedeniyle ilaç serbest eczanelerden temin edilebilir. Kısa ürün bilgisi (ruhsat) dahilinde kullanıldığında doğrudan kullanılabilmesine rağmen ruhsatlı olduğu endikasyonlar haricinde kullanıldığında, kullanımı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TTİCK)' ndan endikasyon dışı kullanım izni alınmalıdır.


imfinzi endikasyonları

IMFINZI PD-L1 düzeyi %1 ve üzeri olan, rezeke edilemeyen lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK), platin bazlı kemoradyoterapi sonrası progresyon görülmeyen yetişkin hastaların tedavisinde monoterapi olarak endikedir. Tedavi süresi fayda gören hastalarda 1 yıla kadar olup progresyon geliştiğinde kesilmelidir. Durvalumab kullanan hastalarda daha sonraki basamaklarda PD-1 ve PD-L1 antikoru kullanılamaz. EGFR, ALK ve ROS-1 mutasyonu bulunan hastalarda IMFINZI kullanılamaz.

Performans durumu 0-1 olan yaygın evre küçük hücreli akciğer kanseri (YE-KHAK) erişkin hastalarının birinci basamak tedavisinde 4 kür etoposid ve karboplatin ya da sisplatin ile kombinasyon ve ardından idame monoterapi olarak progresyona kadar IMFINZI endikedir.

IMFINZI, gemsitabin ve sisplatin ile kombinasyon halinde, rezeke edilemeyen veya metastatik, PD-L1 ≥ %1 (tümörde ve/veya infiltre eden immün hücrelerde) pozitif safra yolu kanserli (SYK) yetişkinlerin birinci basamak tedavisi için endikedir


imfinzi sgk karşılıyor mu?

imfinzi (Durvalumab), Türkiye'de 2023 yılında ruhsatlandırılmasına rağmen Türkiye'de kullanıldığı hiçbir endikasyonda Sgk tarafından karşılanmamaktadır. İmfinzi'nın geri ödeme kapsamına alınmaması İmfinzi 500mg fiyatı nedeniyle hastaların mağduriyetine sebep olmaktadır.


imfinzi fiyatı

İlacın İmfinzi 500mg/10ml flakon olmak üzere tek formu mevcuttur.

İmfinzi 500mg fiyat : Eylül 2023 itibariyle 47.756TL'dir (Yaklaşık 1800 dolar)

İmfinzi 500mg fiyatı Mart 2024 2023 itibariyle 60,259.87TL(Yaklaşık 1850 dolar)


Durvalumab Sgk geri ödemesi nasıl sağlanır?

Imfinzi ticari isimli immunoterapi ilacının SGK tarafından geri ödemesinin yapılmaması ''İMMÜNOTERAPİ SGK'DAN NASIL TEMİN EDİLİR?'' başlıklı yazımda anlattığım üzere açıkça anayasaya aykırıdır.


Yazıda da anlatıldığı üzere SGK'nın SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kurallarını bahane ederek evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılan, makul yararı gösterilmiş ilacın( Durvalumab) geri ödemesinden kaçınma şansı yoktur. Anayasaya aykırılık nedeniyle, SGK tarafından geri ödemesi yapılmayan ilacın geri ödemesinin yapılması ancak dava yoluyla sağlanabilir. İmfinzi SGK geri ödemesi, dava açılarak erken dönemde alınan ihtiyati tedbir kararı ve dava sonunda açılan davanın kazanılması yoluyla sağlanabilir.


İmfinzi geri ödemesi için açılan davalar kazanılabilir mi?

Açılacak davalarda önemli olan husus İmfinzi'nin evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının gösterilmesidir. İlacın tıp kurallarına uygun olarak kullanıldığını kanıtlayan çalışma ve yayınların dava dosyasına eklenmesi ve dava dilekçesinde gösterilmesi ile sağlanan yaklaşık ispatla ihtiyati tedbir kararı verilmektedir. (Alınacak İhtiyati tedbir kararıyla ilacın SGK tarafından dava sonuna kadar ödemesi sağlanmaktadır.) Dava sürecinde ilacın kullanımının evrensel tıp kurallarına uygun olduğunun bilirkişi raporuyla ispatlanmasıyla da davalar kazanılmaktadır. Dolayısıyla ilacın son çare olarak tıp bilimine uygun şekilde kullanıldığının bilimsel yayınlarla desteklenerek gösterildiği durumlarda alınacak bilirkişi raporlarının da aynı doğrultuda olmasıyla davalar kazanılmaktadır.


Av.Türker Fatih ÇİÇEK

Avukat/ İç Hastalıkları Uzman Hekimi

*Konuyla ilgili destek almak için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page