top of page
Ara

Keytruda (Pembrolizumab) Özafagus Kanseri Tedbir Kararı

T.C.

KOCAELİ

X. İŞ MAHKEMESİ

ARA KARAR


ESAS NO : 2022/XX Esas

HAKİM : XXXXXX XXXXX XXXXXX

KATİP : XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX


DAVACI : XXXXX XXXXX -

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -


DAVA : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)

DAVA TARİHİ : 11/03/2022

ARA KARAR TARİHİ : 11/03/2022


Tarafları yukarıda belirtilen dava ile ilgili olarak, davacı tarafından verilen 11/03/2022 tarihli dilekçe ile tedbir talebinde bulunulmuş olması nedeni ile bu talep yönünden ele alınan dosyanın incelenmesi sonunda:


GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ :


Müvekkili XXXXX XXXXX'in rahatsızlığı üzerine yaptırdığı testlerde yemek borusunda kitle görülmesi üzerine biyopsi yapıldığını, biyopsi sonucunda özofagus skuamoz hücreli karsinom tanısı konulduğunu, hastaya uygulanan çeşitli tedavi modalitelerine rağmen hastalıkta herhangi bir gerileme olmadığını aksine hastalığın uzak metastazlar yaparak progresyon gösterdiğini, bu nedenle hastaya son çare olarak 07.02.2022 tarihinde immunoterapi tedavisi uygulanması planlandığını, hasta halen marker, mr pet ct ile takipte olup 6 ay süre ile 21 gün aralıklarla KEYTRUDA (Pembrolizumab) tedavisi verilmesi planlandığını, hastaya 10.02.2022 tarihinden itibaren Keytruda (Pembrolizumab) tedavisine başlanması planlandığını, hastaya tedavinin hastalığın seyrine göre gerektiğinde 21 gün arayla 1 kere 200 mg'lık kür şeklinde verileceğini, onkoloğun reçetelemesiyle 200 mg temin edilerek 21 gün arayla 200 mg (1 kere) verilme olduğunu, ilacın kullanımı için 16.02.2022 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan Endikasyon Dışı Kullanım izni alındığını, hastanın kendi ekonomik durumunun ilacı karşılamak için yetersiz olduğunu, her ne kadar ilacın ilk dozunu karşılayabilmiş olsa da tedavinin devamını karşılamasının mümkün olmadığını, Sosyal Güvenlik Kurumu ilaçlar için SUT kuralları nedeniyle ödeme yapmadığını, hastaya faydalı olan tıp kurallarına uygun olarak kullanılan ilaçların ödemesinin yapılmamasının açıkça hukuka aykırı olduğunu ve hastaları mağdur ettiğini, bu nedenlerle ilacın, müvekkilin hayatını sürdürebilmesi için elzem olması, tıbben uygunluğunun türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu'nun (ttıck) verdiği endikasyon dışı kullanım izni ile ispat edilmiş olması, farklı endikasyonlarda sgk tarafından geri ödemesinin yapılması durumları gözönünde bulundurularak sgk nın ilacın geri ödemesinin yapılmasının reddine dair kararının tedbiren durdurulmasını ve tedavi sonuna kadar keytruda (pembrolizumab) ticari isimli ilacın ilaç bedellerinin tamamının davalı sosyal güvenlik kurumu başkanlığı tarafından kesinti yapılmaksızın karşılanmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davanın niteliğine ve dosya kapsamına göre; davacının kanser olduğu, tedavisinin yapıldığı birimin bu ilacı reçete ettiği, kurumun SUT listesi ek 4/A da bu ilaç bulunmadığından bahisle bedeli karşılamadığı, hayati tehlikesi bulunan davacı yönünden yasada öngörülen ihtiyati tedbir şartının oluştuğu anlaşılmakla davacı tarafın öncelikli hukuki yararına ve dosya kapsamına nazaran takdiren teminatsız olarak ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup bu doğrultuda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.


HÜKÜM : Gerekçesi yukarı açıklandığı üzere;

1-Davacı tarafın tedbir talebinin, tedbir kabul tarihi olan 11/03/2022 tarihinden itibaren 6 ay geçerli olmak üzere, takdiren teminatsız olarak kabulü ile, davacının tedavisi süresince kullanılan Keytruda (Pembrolizumab) etken maddeli ilaç bedellerinin, gerekirse ileride sorumlusundan alınmak üzere tam ve kesintisiz olarak ihtiyati tedbir yoluyla SGK tarafından ödenmesine ve anılan ilaç bedelinin ilacın ithalinde yetkili olan kuruluşa 11/03/2022 tarihinden itibaren 6 ay geçerli olmak üzere ödenmesine,

2-Tedbir kararının uygulanması için SGK İl Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına, masrafın davacı tarafından yatırılan gider avansından karşılanmasına,

İlişkin tarafların yokluğunda, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, itirazı olanaklı olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/03/2022Katip XXXXXX Hakim XXXXXX

E-imzalıdır E-imzalıdır

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page