top of page
Ara

Keytruda (Pembrolizumab) Akciğer Küçük Hücreli Dışı Adenokarsinom Tedbir Kararı

Güncelleme tarihi: 25 Nis 2023

T.C.

İstanbul XXXXXXX

XX. İŞ MAHKEMESİ

ARA KARAR


ESAS NO : 2021/XXX Esas

HAKİM : XXXXXX XXXXXX XXXXXX

KATİP : XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

DAVACI : XXXXX XXXX -

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -

DAVA : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)

DAVA TARİHİ : 21/12/2021

ARA KARAR TARİHİ : 28/12/2021


Davacı XXXXX XXXX tarafından davalı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen 28/12/2021 tarihli ara kararı gereğince;


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :


Davacı tarafın tedbir talebi üzerine davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu "KEYTRUDA (PEMBROLİZUMAB)" isimli ilacın bedelinin Sgk tarafından tedbiren karşılanmasına ilişkin talebi incelendi.

6100 sayılı Yasa'nın 389.maddesinde, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği düzenlenmiştir.

Dosya içeriğine ve davacının sunmuş olduğu rapor içeriğine göre; davacının mevcut hastalığı nedeniyle "KEYTRUDA (PEMBROLİZUMAB)" isimli ilacı kullanmak zorunda olduğu, ilaç bedelinin mevcut ekonomik durumuna göre yüksek olması ve bu bedeli karşılayamaması durumu söz konusu olup bu ilacı kullanması sağlık açısından zaruri olduğu anlaşılmakla Yasa'da belirtilen "gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hali"nin gerçekleştiğinin kabulü gerekmekte olup, dava dilekçesi ve dosya içeriğinden dava sonucunda haklı çıkma ihtimali de bulunduğundan Anayasadaki "sosyal devlet ilkesi" de dikkate alınarak davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Tedbir talebinin kabulü ile; dava sonuçlanıncaya kadar ve tedbir kararı hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu "KEYTRUDA (PEMBROLİZUMAB)" isimli ilaç bedelinin TAMAMININ KESİNTİSİZ OLARAK tedbir tarihinden itibaren Sgk tarafından tedbiren karşılanmasına,

2- Kararın taraflara tebliğine,

3- Kararın gereği için ilgili Sgm birimine müzekkere yazılmasına,

HMK 394/2 Maddesi gereğince 1 haftalık kesin süre içerisinde İtirazı kabil olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tedbir hususunda karar verildi


Katip XXXXXX Hakim XXXXXX

e-imzalıdır e-imzalıdır
Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page