top of page
Ara

Keytruda (Pembrolizumab) Rahim Ağzı Kanseri Tedbir Kararı

T.C.

ANKARA

XX. İŞ MAHKEMESİ

ARA KARAR


ESAS NO : 2022/XX Esas


HAKİM : XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

KATİP : XXXXX XXXXXXX XXXXXX


DAVACI : XXXXXX XXX XXXXX

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ : Av. XXXXXXX XXXXX


DAVA : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)

DAVA TARİHİ : 03/02/2022

ARA KARAR TARİHİ : 25/03/2022


Davacı vekilinin 25/03/2022 tarihli dilekçesi ekinde sunulan 23/03/2022 tarih ve 49367 sayılı rapor üzerine dava dosyası incelendi.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :Müvekkilinin yaşamını sürdürebilmesi için son umut olan, kullanılmaması durumunda hastanın ölümünün kaçınılmaz olduğu ve tıbben uygunluğunun Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TTICK) verdiği Endikasyon Dışı Kullanım İzni ile ispat edilmiş olması durumları gözönünde bulundurularak SGK nın ilacın geri ödemesinin yapılmasının reddine dair kararının tedbiren durdurulmasını ve tedavi sonuna kadar keytruda (pembrolizumab) ticari isimli ilacın ilaç bedellerinin tamamının davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından herhangi bir kesinti yapılmaksızın karşılanmasına, 'KEYTRUDA' ticari isimli ilacın geri ödemesinin yapılmasına ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 31/01/2022 tarihli E-XXXXXXXX-XXX.XX.XX-XXXXXXXX sayılı taleplerinin reddine dair kararının iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemiştir.

Dosya kapsamında yapılan incelemede; HMK 389 ve devamı maddelerinde ihtiyati Tedbir ve şartlarının belirtildiği, HMK 390/3 maddesinde davanın esası yönünden talep edenin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorunda olduğunun düzenlendiği, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nin 23/03/2022 tarihli Tıbbı Onkoloji doktorlarının düzenlendiği heyet raporuna göre ' davaya konu ilacın tedavi sürecinde kullanılmasının hayati önem arz ettiği ve bu ilacın muadilinin ülkemizde bulunmadığı' açıklamasının yanı sıra. dava dosyasına sunulan Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilacın kullanılması onayına dair evrak birlikte değerlendirildiğinde ihtiyati tedbir kararının verilmesi için gerekli yaklaşık ispat yükümlülüğünün yerine getirildiği değerlendirilmiş ve süreli olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesine karar verilmek gerekmiştir.


G.D : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının ihtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kısmen kabulü ile;

a)Davalı kurumun, davacıya reçete edilen 'KEYTRUDA' isimli ilaç bedelinin ödenmesine ilişkin talebinin reddi işleminin tedbiren durdurularak,

b)Karar tarihinden itibaren ALTI AY süreyle, davacıya reçete edilen 'KEYTRUDA' isimli ilaç bedelinin ileride haksız çıkacak tarafça karşılanmak üzere davalı kurum tarafından kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak karşılanmasına ve İlacın ithali için gerekli ödemenin doğrudan ithale yetkili Türkiye Eczacılar Birliği Yurt Dışından İlaç Temin Birimi'ne yapılmasına,

2-Kararın taraflara tebliğine,

3-Kararın bir örneğinin gereği için Bahçelievler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair karara karşı kararın tebliğinden itibaren HMK 394/2 Maddesince bir haftalık süre içinde mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 25/03/2022


Katip XXXXXX Hakim XXXXXX¸0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page