top of page
Ara

Lenvima (Lenvatinib) Tiroid Bezi Kanseri İhtiyati Tedbir Kararı

T.C.

İstanbul Anadolu

XX. İŞ MAHKEMESİ

ARA KARAR


ESAS NO : 2021/XXX Esas

HAKİM : XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

KATİP : XXXXXX XXXXX XXXXXX

DAVACI : XXXXX XXXX -

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DAVA : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)

DAVA TARİHİ : 06/09/2021

ARA KARAR TARİHİ : 07/09/2021


Davacının dava dilekçesi ile aynı zamanda ilaç bedelinin tedbiren SGK tarafından ödenmesi talebi ile ihtiyadi tedbir talebinde bulunmuş olmakla tedbir talebi yönünden yapılan inceleme sonucunda;


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :


6100 sayılı Yasa'nın 389.maddesinde, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği düzenlenmiştir.


Dosya içeriğine ve davacının sunmuş olduğu rapor içeriğine göre; davacının mevcut hastalığı nedeniyle LENVİMA (Lenvatinib) isimli ilacı kullanmak zorunda olduğu, ilaç bedelinin mevcut ekonomik durumuna göre yüksek olması ve bu bedeli karşılayamaması durumu söz konusu olup bu ilacı kullanması sağlık açısından zaruri olduğu anlaşılmakla Yasa'da belirtilen "gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hali"nin gerçekleştiğinin kabulü gerekmekte olup, dava dilekçesi ve dosya içeriğinden dava sonucunda haklı çıkma ihtimali de bulunduğundan Anayasadaki "sosyal devlet ilkesi" de dikkate alınarak davacının ihtiyati tedbir talebinin KABULÜNE,


Dava sonuçlanıncaya kadar ve tedbir kararı hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu LENVİMA (Lenvatinib) isimli ilaç bedelinin tedbir tarihinden itibaren kesinti yapılmaksızın SGK tarafından tedbiren karşılanmasına karar verilmiştir.

Dair, ara kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi.


Katip XXXXXX Hakim XXXXXX

¸


¸

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page