top of page
Ara

LYNPARZA FİYAT , ENDİKASYON ve SGK ÖDEMESİ


Lynparza ilaç fiyatı
Lynparza 100mg ve Lynparza150mg

LYNPARZA (Olaparib) NEDİR?

LYNPARZA (Olaparib),iPARP (Poli ADP Riboz Polimeraz) adı verilen bir DNA tamir enzim ailesini baskılayan yeni nesil bir kanser ilacıdır. . Olaparib BRCA mutasyonu pozitif olan yüksek dereceli over epitelyal tümör, fallop tüpü veya primer peritoneal kanserli hastaların platin içeren ikinci basamak tedavisi sonrası idame tedavisi için monoterapi olarak progresyona kadar kullanım için Ülkemizde ruhsatlandırılmıştır. Ülkemizde ruhsatlı olması nedeniyle ilaç serbest eczanelerden temin edilebilir. Kısa ürün bilgisi (ruhsat) dahilinde kullanıldığında doğrudan kullanılabilmesine rağmen ruhsatlı olduğu endikasyonlar haricinde kullanıldığında, kullanımı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TTİCK)' ndan endikasyon dışı kullanım izni alınmalıdır.


LYNPARZA ENDİKASYONLARI

Lynparza; standart platin içeren kemoterapiyle yapılan ilk tedaviye yanıt vermiş olan, BRCA geninde mutasyonu bulunan hastaların yüksek dereceli epitelyal kökenli yumurtalık, fallop tüpü ve primer periton (karın zarı) kanserlerinde idame tedavisinde kullanılır.


LYNPARZA SGK KARŞILIYOR MU?

Lynparza (Olaparib), Türkiye'de ruhsatlı olmasına rağmen Türkiye'de kullanıldığı hiçbir endikasyonda Sgk tarafından karşılanmamaktadır. Lynparza'nın geri ödeme kapsamına alınmaması Lynparza 150mg fiyatı nedeniyle hastaların mağduriyetine sebep olmaktadır.


LYNPARZA İLAÇ FİYATI

İlacın Lynparza 50mg, Lynparza 100mg ve Lynparza 150mg olmak üzere 3 formu mevcuttur.

Lynparza 150 mg fiyatı (56tb) : Eylül 2023 itibariyle 40587TL'dir (Yaklaşık 1500 dolar)

Hastaların genellikle günde 2 kez 150 mg kullandığı düşünüldüğünde 28 günlük tedavi maliyeti 40587TL'dir.


Lynparza Sgk geri ödemesi nasıl sağlanır?

Lynparza ticari isimli immunoterapi ilacının SGK tarafından geri ödemesinin yapılmaması ''İMMÜNOTERAPİ SGK'DAN NASIL TEMİN EDİLİR?'' başlıklı yazımda anlattığım üzere açıkça anayasaya aykırıdır.

Yazıda da anlatıldığı üzere SGK'nın SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kurallarını bahane ederek evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılan, makul yararı gösterilmiş ilacın( Olaparib) geri ödemesinden kaçınma şansı yoktur. Anayasaya aykırılık nedeniyle, SGK tarafından geri ödemesi yapılmayan ilacın geri ödemesinin yapılması ancak dava yoluyla sağlanabilir. Lynparza SGK geri ödemesi, dava açılarak erken dönemde alınan ihtiyati tedbir kararı ve dava sonunda açılan davanın kazanılması yoluyla sağlanabilir.


LYNPARZA geri ödemesi için açılan davalar kazanılabilir mi?

Açılacak davalarda önemli olan husus Lynparza'nın evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının gösterilmesidir. İlacın tıp kurallarına uygun olarak kullanıldığını kanıtlayan çalışma ve yayınların dava dosyasına eklenmesi ve dava dilekçesinde gösterilmesi ile sağlanan yaklaşık ispatla ihtiyati tedbir kararı verilmektedir. (Alınacak İhtiyati tedbir kararıyla ilacın SGK tarafından dava sonuna kadar ödemesi sağlanmaktadır.) Dava sürecinde ilacın kullanımının evrensel tıp kurallarına uygun olduğunun bilirkişi raporuyla ispatlanmasıyla da davalar kazanılmaktadır. Dolayısıyla ilacın son çare olarak tıp bilimine uygun şekilde kullanıldığının bilimsel yayınlarla desteklenerek gösterildiği durumlarda alınacak bilirkişi raporlarının da aynı doğrultuda olmasıyla davalar kazanılmaktadır.


Av.Türker Fatih ÇİÇEK

Avukat/ İç Hastalıkları Uzman Hekimi

*Konuyla ilgili destek almak için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page