top of page
Ara

Tecentriq (Atezolizumab) Akciğer Küçük Hücreli Kanseri Tedbir Kararı

T.C.

İSTANBUL

XX. İŞ MAHKEMESİ

ARA KARAR


ESAS NO : 2021/XXX Esas


HAKİM : XXXXX XXXX XXXXXX

KATİP : XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX


İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN

DAVACI : XXXXXX XXXXXX -

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS


KARŞI TARAF

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -


TALEP TARİHİ : 23/12/2021

ARA KARAR TARİHİ : 23/12/2021


İhtiyati tedbir isteyen davacı vekili tarafından mahkememize verilen dilekçe incelendi:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin bel ağrısı şikayeti üzerine hastaneye başvurduğunu ancak kendisine yapılan testlerde sol akciğerde kitle görülmesi üzerine akciğer kanseri tanısı konulduğunu, en kısa zamanda immunoterapi tedavisi uygulanmasının planlandığını, müvekkilinin marker, mr pet ct ile takipte olduğunu, hastalığın seyrine doğru doktorunun önerdiği zamanlarda Tecentriq tedavisi almasının planlandığını, 21 gün arayla 1 kere 1200 mg'lık kür şeklinde ilacın verileceğini, ilacın kullanımı için endikasyon dışı kullanım İzni alındığını ancak müvekkilinin bu ilacı karşılamasında ekonomik gücü bulunmadığını, bu hususta SGK'ya başvuruda bulunduklarını ancak SGK tarafından taleplerinin reddedildiğini, yaşam hakkının Anayasal bir hak olduğunu beyanla Tecentriq (Atezolizumab) isimli ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.


HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Tedbir talebin takdiren teminatsız olarak kabulü ile davacının tedavisinde kullanılan Tecentriq ( Atezolizumab ) isimli ilacın bedelinin 6 aylık dozda kullanım bakımından TAMAMININ ileride gerekirse sorumlusundan alınmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla SGK tarafından karşılanmasına,

2-Bu kararın taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK madde 394 düzenlemesine bağlı olarak tebliğden itibaren 1 hafta içinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.
Katip XXXXXX Hakim XXXXXX

e-imzalıdır e-imzalıdır0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page