top of page
Ara

Tecentriq (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedbir Kararı

Güncelleme tarihi: 1 Şub 2023

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

İSTANBUL

XX. İŞ MAHKEMESİ


KARAR


ESAS NO : 2023/XXX Esas

HAKİM : XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX

KATİP : XXXX XXXXXXXX XXXXXX

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN

DAVACI : XXXXX XXXXX - XXXXXXXXXXX

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

KARŞI TARAF

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -

TALEP : İhtiyati tedbir

TALEP TARİHİ : 26/01/2023

KARAR TARİHİ : 26/01/2023


İhtiyati tedbir isteyen Davacı tarafından mahkememize verilen dilekçe incelendi:


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :


Davacı vekili dava dilekçesinde müvekkilinin kanser tedavisi gördüğünü, tedavinin geldiği aşama itibariyle "TECENTRİQ" isimli ilacın kullanılması gerektiğini, ilacın temini için maddi gücünün bulunmadığını belirterek devam eden tedavi için ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanması için tedbir talebinde bulunmuştur.


Mahkememizce yapılan incelemede davacının tedavisinin devam ettiği sunulan evraklardan anlaşılmıştır. Bu nedenle, davacının ekonomik durumu, SUT daki düzenlemeler, anılan ilacın davacının tedavisi için mutlak gereklilik arz etmesi ilaç bedellerinin fahiş olması, ayrıca tedavi için kullanılacak ilacın ruhsatı alınmış ve tedaviye tam cevap verecek nitelikte herhangi bir muadilinin olmaması, anılan ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından davacının kullanımına izin verilmiş olduğu hususları, sağlık hakkının temel insan haklarından olduğu, bireyin sağlık hakkının korunmasının sosyal devlet olma ilkesinin bir gereği olduğu hususları ile birlikte değerlendirildiğinde, davacının devam eden tedavisi için davacı tarafça ödenecek ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanması yönündeki tedbir talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

"TECENTRİQ" isimli ilacın bedelinin tamamının hiçbir kesinti yapılmaksızın dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına, HMK 390/2 maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın taraflara tebliğinden itibaren HMK 394 maddesi uyarınca 1 hafta içinde mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.


Katip XXXXXX Hakim XXXXXX

E-imzalıdır E-imzalıdır0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page