top of page
Ara

ZEJULA FİYAT , ENDİKASYON ve SGK ÖDEMESİ


Zejula 100 mg 56kapsül formuyla Türkiye'de ruhsatlı sgk nın ödemediği bir ilaçtır
Zejula 100mg
ZEJULA (Niraparib) NEDİR?

Zejula niraparib, PARP (Poli ADP Riboz Polimeraz) adı verilen bir DNA tamir enzim ailesini baskılayan yeni nesil bir kanser ilacıdır. . Niraparib (Zejula), tekrarlayan epitelyal yumurtalık, fallop tüpü veya primer periton kanseri olan ve platin bazlı kemoterapiye tam veya kısmi yanıt veren erişkin hastalar için Ülkemizde ruhsatlandırılmış bir ilaçtır. Ülkemizde ruhsatlı olması nedeniyle ilaç serbest eczanelerden temin edilebilir. Kısa ürün bilgisi (ruhsat) dahilinde kullanıldığında doğrudan kullanılabilmesine rağmen ruhsatlı olduğu endikasyonlar haricinde kullanıldığında, kullanımı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TTİCK)' ndan endikasyon dışı kullanım izni alınmalıdır.


ZEJULA ENDİKASYONLARI

Zejula üç ya da daha fazla kemoterapi rejimi ile tedavi edilen ve kanseri homolog rekombinasyon eksikliği (homologous recombination deficiency, HRD) yönünden pozitif olan ileri evre over, fallop tüpü veya primer periton kanseri olan hastalar için onaylıdır. Zejula, over kanserinin tedavisinde kullanılır. Özellikle rekürren seröz veya endometrioid histolojili over kanseri, fallop tüplerinde veya peritoneumda ortaya çıkan seröz veya endometrioid histolojili over kanseri vakalarında kullanılabilir. Zejula, PARP inhibitörü olarak sınıflandırılan bir ilaçtır. Bu ilaç, kanser hücrelerinin DNA onarım mekanizmasını bozarak kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını kontrol etmeye çalışır.


ZEJULA SGK KARŞILIYOR MU?

ZEJULA (Niraparib), Türkiye'de 2023 yılında ruhsatlandırılmasına rağmen Türkiye'de kullanıldığı hiçbir endikasyonda Sgk tarafından karşılanmamaktadır. Zejula' nın geri ödeme kapsamına alınmaması Zejula 100mg fiyatı nedeniyle hastaların mağduriyetine sebep olmaktadır.


ZEJULA FİYAT

İlacın Zejula 100mg olmak üzere tek formu mevcuttur.

Zejula 100mg mg fiyat (56tb) : Eylül 2023 itibariyle 74.511TL'dir (Yaklaşık 2800 dolar)

Hastaların genellikle günde 2 tablet kullandığı düşünüldüğünde 28 günlük tedavi maliyeti 74.511 TL'dir.


Niraparib Sgk geri ödemesi nasıl sağlanır?

Zejula ticari isimli immunoterapi ilacının SGK tarafından geri ödemesinin yapılmaması ''İMMÜNOTERAPİ SGK'DAN NASIL TEMİN EDİLİR?'' başlıklı yazımda anlattığım üzere açıkça anayasaya aykırıdır.

Yazıda da anlatıldığı üzere SGK'nın SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kurallarını bahane ederek evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılan, makul yararı gösterilmiş ilacın( Niraparib) geri ödemesinden kaçınma şansı yoktur. Anayasaya aykırılık nedeniyle, SGK tarafından geri ödemesi yapılmayan ilacın geri ödemesinin yapılması ancak dava yoluyla sağlanabilir. Zejula SGK geri ödemesi, dava açılarak erken dönemde alınan ihtiyati tedbir kararı ve dava sonunda açılan davanın kazanılması yoluyla sağlanabilir.


Zejula geri ödemesi için açılan davalar kazanılabilir mi?

Açılacak davalarda önemli olan husus Zejula'nın evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının gösterilmesidir. İlacın tıp kurallarına uygun olarak kullanıldığını kanıtlayan çalışma ve yayınların dava dosyasına eklenmesi ve dava dilekçesinde gösterilmesi ile sağlanan yaklaşık ispatla ihtiyati tedbir kararı verilmektedir. (Alınacak İhtiyati tedbir kararıyla ilacın SGK tarafından dava sonuna kadar ödemesi sağlanmaktadır.) Dava sürecinde ilacın kullanımının evrensel tıp kurallarına uygun olduğunun bilirkişi raporuyla ispatlanmasıyla da davalar kazanılmaktadır. Dolayısıyla ilacın son çare olarak tıp bilimine uygun şekilde kullanıldığının bilimsel yayınlarla desteklenerek gösterildiği durumlarda alınacak bilirkişi raporlarının da aynı doğrultuda olmasıyla davalar kazanılmaktadır.


Av.Türker Fatih ÇİÇEK

Avukat/ İç Hastalıkları Uzman Hekimi

*Konuyla ilgili destek almak için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page