top of page
Ara

TRODELVY FİYAT , SGK ÖDEMESİ ve ENDİKASYON

Güncelleme tarihi: 1 Kas 2023


Trodelvy 180mg sgk tarfından karşılanmaz
Trodelvy 180mg

TRODELVY NEDİR? (SACITUZUMAB GOVİTECAN)

Sacituzumab govitecan, üçlü negatif meme kanserinde kalsiyuma bağlı sinyal ileti yolunu aktifleyen Trop-2 isimli proteine karşı geliştirilen antikor-ilaç birleşiminden oluşan bir ilaçtır. Trop-2, meme kanseri de dahil olmak üzere birçok epitelyal solid tümörde bulubur ve üçlü negatif meme kanserinin %85'inden fazlasında tespit edilir.Hücre zarında östrojen hormon reseptörü (ER), progesteron hormon reseptörü (PR) ve human epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) adlı üç reseptörün bulunmadığı meme kanserine üçlü (triple) negatif meme kanseri denir.

Trodelvy ülkemizde ruhsatlı olması nedeniyle ilaç serbest eczanelerden temin edilebilir. Kısa ürün bilgisi (ruhsat) dahilinde kullanıldığında doğrudan kullanılabilmesine rağmen ruhsatlı olduğu endikasyonlar haricinde kullanıldığında, kullanımı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TTİCK)' ndan endikasyon dışı kullanım izni alınmalıdır.


SACITUZUMAB GOVİTECAN ENDİKASYONLARI

Trodelvy önceden en az iki basamak kemoterapi almış (en az bir basamağı metastatik evrede alma şartıyla), rezeke edilemeyen lokal ilerlemiş veya metastatik üçlü negatif meme kanseri olan yetişkin hastaların tedavisinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.

Ayrıca Sağlık bakanllığı tarafından ruhsatlandırılmamış olmakla birlikte lokal ileri veya metastatik ürotelyal kanserlerde endikedir.


TRODELVY SGK KARŞILIYOR MU?

Trodelvy (Sacituzumab Govitecan), Türkiye'de ruhsatlı olmasına rağmen Türkiye'de kullanıldığı hiçbir endikasyonda Sgk tarafından karşılanmamaktadır. Sacituzumab Govitecan 'nın geri ödeme kapsamına alınmaması Trodelvy 180mg fiyatı ve tedavi maliyetinin aşırı yüksekliği nedeniyle hastaların mağduriyetine sebep olmaktadır.


TRODELVY FİYATI

İlacın Trodelvy 180mg olarak tek formu mevcuttur.

Trodelvy 180 mg fiyatı : Eylül 2023 itibariyle 31.677 TL'dir (Yaklaşık 1150 dolar)

Hastaların genellikle her tedavide gününde 4 flk kullanacağı gözönüne alındığında 28 günlük tedavi maliyeti 240.000TL yi aşmaktadır.


Trodelvy Sgk geri ödemesi nasıl sağlanır?

Trodelvy ticari isimli immunoterapi ilacının SGK tarafından geri ödemesinin yapılmaması ''İMMÜNOTERAPİ SGK'DAN NASIL TEMİN EDİLİR?'' başlıklı yazımda anlattığım üzere açıkça anayasaya aykırıdır.


Yazıda da anlatıldığı üzere SGK'nın SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kurallarını bahane ederek evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılan, makul yararı gösterilmiş ilacın( Sacituzumab Govitecan) geri ödemesinden kaçınma şansı yoktur. Anayasaya aykırılık nedeniyle, SGK tarafından geri ödemesi yapılmayan ilacın geri ödemesinin yapılması ancak dava yoluyla sağlanabilir. Trodelvy SGK geri ödemesi, dava açılarak erken dönemde alınan ihtiyati tedbir kararı ve dava sonunda açılan davanın kazanılması yoluyla sağlanabilir.


Trodelvy geri ödemesi için açılan davalar kazanılabilir mi?

Açılacak davalarda önemli olan husus Trodelvy' nın evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının gösterilmesidir. İlacın tıp kurallarına uygun olarak kullanıldığını kanıtlayan çalışma ve yayınların dava dosyasına eklenmesi ve dava dilekçesinde gösterilmesi ile sağlanan yaklaşık ispatla ihtiyati tedbir kararı verilmektedir. (Alınacak İhtiyati tedbir kararıyla ilacın SGK tarafından dava sonuna kadar ödemesi sağlanmaktadır.) Dava sürecinde ilacın kullanımının evrensel tıp kurallarına uygun olduğunun bilirkişi raporuyla ispatlanmasıyla da davalar kazanılmaktadır. Dolayısıyla ilacın son çare olarak tıp bilimine uygun şekilde kullanıldığının bilimsel yayınlarla desteklenerek gösterildiği durumlarda alınacak bilirkişi raporlarının da aynı doğrultuda olmasıyla davalar kazanılmaktadır.


Av.Türker Fatih ÇİÇEK

Avukat/ İç Hastalıkları Uzman Hekimi

*Konuyla ilgili destek almak için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opdivo (Nivolumab) Akciğer Kanseri Emsal Karar

T.C. İstanbul Anadolu XX. İŞ MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/XX Esas KARAR NO : 2022/XX HAKİM : XXX XXXXX-XXXXXXX KATİP : XXXXXXX XXXXXX 111111 DAVACI : XXXXXX XXXXX

Keytruda (Pembrolizumab) Akciğer Kanseri Emsal Karar

T.C. İstanbul Anadolu xxx. MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2021/xxxx KARAR NO : 2022/xxxxx HAKİM : Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KATİP : Dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DAVACI : xxxxx

Comments


bottom of page