top of page
Ara

AKCİĞER KANSERİ İMMÜNOTERAPİ SGK (ATEZOLİZUMAB) ÖDEMESİ NİHAİ MAHKEME KARARLARI

Güncelleme tarihi: 8 May 2023

Tecentriq (atezolizumab) küçük hücreli akciğer kanseri sgk ödemesi nihai mahkeme kararları

Akciğer kanseri dünya genelinde kanserle ilişkili ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam etmektedir. Son 20 yılda kanser biyolojisi ve patogenezi hakkındaki bilgiler artmış, immünoterapi ilaçlarının kullanıma sunulmuş olmasıyla tedavide önemli bir dönem başlamıştır. Akciğer kanserinde immünoterapi ilaçlarından Keytruda, Tecentriq ve Opdivo sıklıkla kullanılır. (bilgi için üzerine tıklayabilirsiniz). Bu ilaçlar Amerika ve Türkiye'de akciğer kanserinde ruhsatlı olmasına rağmen sgk tarafından karşılanmamaktadır. Sgk tarafından karşılanmayan ilaçların karşılanmasının tek yolu dava açarak açılacak davada alınacak ihtiyati tedbir kararı ve dava sonunda açılmış olan davayı kazanmaktır. (bkz İMMÜNOTERAPİ SGK DAN NASIL TEMİN EDİLİR?).


Küçük hücre akciğer kanseri immunoterapi ile hastanın sağkalımının arttığı ispatlanmış bir hastalıktır. İmmünoterapinin küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) faydası kanıtlanmış olmasına rağmen sgk nın bu endikasyonla ödediği bir immünoterapi ilacı yoktur.


Tecentriq (pembrolizumab) , küçük hücreli akciğer kanserinde kullanılabilen ruhsatlı immünoterapi ilaçlarından birisidir. Tecentriq ,Amerika ve Türkiye'deki ruhsatlandırılma şekliyle karboplatin ve etoposidle kombine olarak yaygın evre (evre 4) küçük hücreli akciğer kanseri olan yetişkin hastaların birinci basamak tedavisinde kullanımı endikedir. Ancak sgk geri ödemesi yoktur. (tecentriq ruhsat özeti için tıklayınız)


Akciğer kanseri 4. evre KHAK tedavisi nedeniyle tıp biliminin önerdiği şekilde tecentriq kullanmak zorunda olan ve ilaç bedelini sgk' nın ödemediği hastalar için açtığımız ve tedbir kararıyla sgk ödemesini sağladığımız dosyaların kazanarak sonuçlandırdığımız nihai mahkeme kararlarından bazılarını paylaşıyorum.


KARAR 1:


Küçük Hücreli Akciğer Kanseri'nde Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı.
Atezolizumab Akciğer kanseri immünoterapi sgk mahkeme kararı, sayfa1

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri'nde Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı.
Atezolizumab Akciğer kanseri immünoterapi sgk mahkeme kararı, sayfa2

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri'nde Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı.
Atezolizumab Akciğer kanseri immünoterapi sgk mahkeme kararı, sayfa3

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri'nde Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı.
Atezolizumab Akciğer kanseri immünoterapi sgk mahkeme kararı, sayfa4

KARAR 2:


Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 2
Atezolizumab Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi sgk mahkeme kararı 2, sayfa1

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 2
Atezolizumab Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi sgk mahkeme kararı 2, sayfa2

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 2
Atezolizumab Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi sgk mahkeme kararı 2, sayfa3

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 2
Atezolizumab Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi sgk mahkeme kararı 2, sayfa4

KARAR 3:


Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 3.
Küçük Hücreli Akciğer kanseri atezolizumab sgk mahkeme kararı 3, sayfa1

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 3.
Küçük Hücreli Akciğer kanseri atezolizumab sgk mahkeme kararı 3, sayfa2

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 3.
Küçük Hücreli Akciğer kanseri atezolizumab sgk mahkeme kararı 3, sayfa3

KARAR 4:


Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 4
Akciğer kanseri immünoterapi sgk (Atezolizumab-Tecentriq-Küçük Hücreli Akciğer Kanseri kararı 4, sayfa1

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 4
Akciğer kanseri immünoterapi sgk (Atezolizumab-Tecentriq-Küçük Hücreli Akciğer Kanseri kararı 4, sayfa2

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 4
Akciğer kanseri immünoterapi sgk (Atezolizumab-Tecentriq-Küçük Hücreli Akciğer Kanseri kararı 4, sayfa3

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri nedeniyle Tecentriq (atezolizumab) kullanımı için açtığımız sgk ilaç bedeli davasının nihai mahkeme kararı 4
Akciğer kanseri immünoterapi sgk (Atezolizumab-Tecentriq-Küçük Hücreli Akciğer Kanseri) kararı 4, sayfa4


KARAR 5:


 Sgk tarafından karşılanmayan kanser ve immünoterapi ilaçları dava açarak alınacak ihtiyati tedbir kararı ve açılan davanın kazanılmasıyla sgk tarafından karşılanır..
Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi (tecentriq) sgk mahkeme kararı 5, sayfa1

 Sgk tarafından karşılanmayan kanser ve immünoterapi ilaçları ,ilaç bedeli davası açarak alınacak ihtiyati tedbir kararı ve açılan davanın kazanılmasıyla sgk tarafından karşılanır.
Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi (tecentriq) sgk mahkeme kararı 5, sayfa2

 Sgk tarafından karşılanmayan kanser ve immünoterapi ilaçları ,ilaç bedeli davası açarak alınacak ihtiyati tedbir kararı ve açılan davanın kazanılmasıyla sgk tarafından karşılanır.
Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi (tecentriq) sgk mahkeme kararı 5, sayfa3

 Sgk tarafından karşılanmayan kanser ve immünoterapi ilaçları ,ilaç bedeli davası açarak alınacak ihtiyati tedbir kararı ve açılan davanın kazanılmasıyla sgk tarafından karşılanır.
Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi (tecentriq) sgk mahkeme kararı 5, sayfa4

KARAR 6:


 Sgk tarafından karşılanmayan kanser ve immünoterapi ilaçları ,ilaç bedeli davası açarak alınacak ihtiyati tedbir kararı ve açılan davanın kazanılmasıyla sgk tarafından karşılanır.
Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi (atezolizumab) sgk mahkeme kararı 6, sayfa1

 Sgk tarafından karşılanmayan kanser ve immünoterapi ilaçları ,ilaç bedeli davası açarak alınacak ihtiyati tedbir kararı ve açılan davanın kazanılmasıyla sgk tarafından karşılanır.
Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi (atezolizumab) sgk mahkeme kararı 6, sayfa2

 Sgk tarafından karşılanmayan kanser ve immünoterapi ilaçları ,ilaç bedeli davası açarak alınacak ihtiyati tedbir kararı ve açılan davanın kazanılmasıyla sgk tarafından karşılanır.
Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi (atezolizumab) sgk mahkeme kararı 6, sayfa3

 Sgk tarafından karşılanmayan kanser ve immünoterapi ilaçları ,ilaç bedeli davası açarak alınacak ihtiyati tedbir kararı ve açılan davanın kazanılmasıyla sgk tarafından karşılanır.
Küçük Hücreli Akciğer kanseri immünoterapi (atezolizumab) sgk mahkeme kararı 6, sayfa4


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page