top of page
Ara

SAĞLIK ÇALIŞANININ İSTİFA ETMESİNİN CEZASI

Güncelleme tarihi: 10 Nis 2020


Sağlık çalışanlarının ne şekilde istifa edebileceklerini SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALGIN SÜRECİNDE İSTİFA EDEBİLİR Mİ? (okumak için üzerine tıklayın) başlıklı yazıda anlatmıştım. Ancak Sağlık çalışanı arkadaşlarımdan gelen sorular nedeniyle sürecin tam olarak anlaşılamadığını farketmem üzerine hukuk terimlerinden ve kanun maddelerinden arındırılmış açıklayıcı bir yazı yazma ihtiyacını hissettim.


Ülkemiz, hukuka güvenin düşük olmasına, hukuk sisteminde bir takım yavaşlık ve hatalar olmasına rağmen halen hukuk devletidir. Anayasamızda zorla çalıştırma yasaklanmıştır. Herhangi birine çalışmayı reddetmesinden dolayı hapis cezası veya farklı cezalar verilmesi kesinlikle mümkün değildir.


Kamuda çalışanlar (devlet memurları) istifa ederlerse istifa ediş şekillerine göre başlarına gelebilecek yaptırımlar 657 sayılı kanunda tanımlıdır ve sayısı üçtür. Bu yaptırımlar,


  • Usulüne uygun istifa edenler 6 ay devlete geri dönemezler. (istifa dilekçesi vererek cevabın beklenmesi ve kabulü yoluyla) (İSTİFA)

  • Usulüne uygun olmayan şekilde istifa edenler 1 yıl devlete dönemezler. (10gün mazeretsiz işe gitmeyerek veya İstifa dilekçesi verip cevap beklemeden derhal ayrılmak suretiyle yapılır.) (MÜSTAFİLİK)

  • OHAL durumlarında istifa edenler bir daha devlet memuru olamazlar. (OHAL durumlarında her şekilde istifa etmek)

şeklindedir.


Daha önceki yazıda detaylarını anlattığım üzere şu anda Bakanlık istifa dilekçesine olumsuz cevap vereceği için memurun işten ayrılması İSTİFA suretiyle mümkün değildir. Ancak MÜSTAFİ (usulüne uygun olmayan istifa) olarak işten ayrılmak mümkündür. Müstafiliğin yaptırımı 1 yıl devlet memuru olamamaktır. Önümüzdeki günlerde sürecin ilerlemesi ile OHAL ilan edilmesi durumundaysa memurun işten ayrılmasının yaptırımı tekrar devlet memuru olamamaktır. Bunun dışında hapis cezası, para cezası, diplomanın iptali gibi cezaların verilmesi mümkün değildir. Sonuç olarak tekrar devlet memuru olmamayı göze aldıktan sonra OHAL ilanı dahi işten ayrılmayı engellemez.


Özel sektörde çalışanların istifası için şu anda kanuni bir yaptırım öngörülmemiştir. Özel sektörde istifa kavramının adı iş sözleşmesinin feshidir. Haklı yada haksız olarak fesih yapılabilir. Haklı sebep yoksa ihbar süresine uyulması gerekir. Özelde çalışan Sağlık çalışanlarının maaşının düşük gösterilmesi, maaşlarının eksik ödenmesi, iş güvenliğinin sağlanmaması gibi nedenler haklı nedenle derhal fesih sebebi olup Covid enfeksiyonu sürecinden bağımsız olarak her zaman kullanılabilir. Ancak özel sektörde çalışma izni Sağlık Bakanlığı'nın onayına bağlı olduğu için şu dönemde haklı fesihe ve hukuki dayanağı olmamasına rağmen ayrılış ve başlangıç işlemleri Sağlık Müdürlüklerince hukuksuz olarak yapılmayabilir. Bu nedenle hastane değişikliği yapmak amacıyla istifa edilmesi engellenmektedir. Ancak özel sektör çalışanlarından bu dönemde işten ayrılarak çalışmamayı düşünen arkadaşlarım için tavsiyem covid salgınından bağımsız olarak işverenin yerine getirmediği haklar nedeniyle derhal fesih haklarını kullanmalarıdır.


Av. Dr. Türker Fatih ÇİÇEK


Sorularınızı yorum olarak iletebilirsiniz.


YASAL UYARI: Bu internet sitesindeki bilgiler yalnızca bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup herhangi bir şekilde hukuki görüş olarak kullanılmamalıdır. Bu içerik avukat-müvekkil ilişkisi kurmak amacı ile tasarlanmamıştır. Bu kapsamda, bu internet sitesinde yer alan bilgiler yürürlükte bulunan kanun, ve ikincil mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak güncelliğini yitirebilir ve yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. Bu kapsamda, bu sitedeki bilgileri kullanarak herhangi bir karar vermeden veya harekete geçmeden önce herhangi bir avukata yasal danışmanlık için başvurmanız gerekmektedir.

7 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

T.C. İstanbul Anadolu XX. İŞ MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/XX Esas KARAR NO : 2022/XX HAKİM : XXX XXXXX-XXXXXXX KATİP : XXXXXXX XXXXXX 111111 DAVACI : XXXXXX XXXXX

T.C. İstanbul Anadolu xxx. MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2021/xxxx KARAR NO : 2022/xxxxx HAKİM : Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KATİP : Dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DAVACI : xxxxx

bottom of page