top of page

İMMÜNOTERAPİ SGK DAVALARI ÖRNEK KARARLAR

Ulaşmak için üzerine kararların üzerine tıklayınız

İmmünoterapi Sgk İhtiyati Tedbir Kararları

 
​1- Akciğer Kanseri immünoterapi (opdivo) Sgk İhtiyati Tedbir Kararı

2-Akciğer Kanseri immünoterapi (tecentriq) Sgk İhtiyati Tedbir Kararı

3- OPDİVO (Nivolumab) Boyun Kanseri İhtiyati Tedbir Kararı

4-Akciğer Kanseri immünoterapi (keytruda) Sgk İhtiyati Tedbir Kararı

​5- OPDİVO (Nivolumab) Karın Mezotelyoması İhtiyati Tedbir Kararı

6- OPDİVO (Nivolumab) Yürütmeyi Durdurma Kararı - İdare Mahkemesi

7- LENVİMA (Lenvatinib) İhtiyati Tedbir Kararı

8-KEYTRUDA (Pembrolizumab) Akciğer Az Diferansiye Squamoz Hücreli Karsinom İhtiyati Tedbir Kararı

9-OPDİVO (Nivolumab) Akciğer Kanseri İhtiyati Tedbir Kararı

10-KEYTRUDA (Pembrolizumab) Mide Kanseri İhtiyati Tedbir Kararı

11-TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri İhtiyati Tedbir Kararı


12-TECENTRİQ (Atezolizumab) Ürotelyal Karsinom İhtiyati Tedbir Kararı

13-Endikasyon Dışı İlaç Kullanım İzninin Reddi Kararının İptali Davası Yürütmeyi Durdurma Kararı

14-TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri İhtiyati Tedbir Kararı


15-KEYTRUDA(Pembrolizumab) Akciğer Küçük Hücreli Dışı Adenokarsinom Tedbir Kararı

16-LENVİMA (Lenvatinib) Tiroid Bezi Kanseri İhtiyati Tedbir Kararı

17-TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedbir Kararı

18- TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedbir Kararı

19- KEYTRUDA (Pembrolizumab) Özafagus Kanseri Tedbir Kararı
 
20- KEYTRUDA (Pembrolizumab) Rahim Ağzı Kanseri Tedbir Kararı

21- OPDİVO (Nivolumab) Özafagus Kanseri Tedbir Kararı 

22- OPDİVO (Nivolumab) Deri Kanseri Tedbir Kararı

23- OPDİVO (Nivolumab) Mide Kanseri Tedbir Kararı

24- TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedbir Karar

İmmünoterapi Sgk Dava nihai mahkeme kararları

1- OPDİVO (Nivolumab) Böbrek Kanseri Kazandığımız Davanın Sonucu
- İdare Mahkemesi

2- KEYTRUDA (Pembrolizumab) Akciğer Kanseri Kazandığımız Davanın Sonucu
3- AKCİĞER KANSERİ İMMUNOTERAPİ SGK, TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
4- OPDİVO (Nivolumab) Akciğer Adenokarsinomu Kazandığımız Davanın Sonucu
5- AKCİĞER KANSERİ İMMÜNOTERAPİ SGK, TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri 
6- TECENTRİQ (Atezolizumab) Karaciğer Kanseri Kazandığımız Davanın Sonucu
7- OPDİVO (Nivolumab) Parotis (tükürük) Bezi Kanseri Kazandığımız Davanın Sonucu - İdare Mahkemesi
8- KEYTRUDA (Pembrolizumab) Rahim Kanseri Endikasyon Dışı Kullanımın Reddi Kararının İptali Kazandığımız Davanın Sonucu
9- KEYTRUDA (Pembrolizumab) Akciğer (Küçük Hücreli Dışı) Kanseri Kazandığımız Davanın Sonucu - İdare Mahkemesi
10- AKCİĞER KANSERİ İMMÜNOTERAPİ SGK, KEYTRUDA (Pembrolizumab) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri 

11- AKCİĞER KANSERİ İMMUNOTERAPİ SGK, TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri 
12- KEYTRUDA (Pembrolizumab) Akciğer (Küçük Hücreli Dışı Adenokarsinom) Endikasyon Dışı Kullanımın Reddi Kararının İptali Kazandığımız Davanın Sonucu
13- AKCİĞER KANSERİ İMMUNOTERAPİ SGK, TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri 
14- AKCİĞER KANSERİ İMMÜNOTERAPİ SGK, TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

19- AKCİĞER KANSERİ İMMUNOTERAPİ SGK, KEYTRUDA (Pembrolizumab) Akciğer Skuamöz Hücreli Karsinom

23- AKCİĞER KANSERİ İMMÜNOTERAPİ SGK, TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

24- AKCİĞER KANSERİ İMMÜNOTERAPİ SGK, TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

26- AKCİĞER KANSERİ İMMÜNOTERAPİ SGK, TECENTRİQ (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

bottom of page